Cargoplanet Warehouse

Подготовка за ISO 9001:2008

27/11/2008

За да предлагаме и гарантираме на нашите клиенти и партньори все по-високо качество на изпълнение на транспортните задачи, от 01.12.08 започваме изграждане и подготовка за сертификация на система за управление на качеството съгласно изискванията та ISO 9001:2008.

« Обратно

X

Вход

X

Вход

X

Вход