Cargoplanet Warehouse

НАШИТЕ ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС УСЛУГИ

28/01/2009

КаргоПланет прилага и подобрява своя система за управление на качеството като средство да осигурява съответствието на спедиторските услуги, за да печели винаги удовлетвореността на клиентите си и за да постига вътрешна ефективност   

ЗА ВСЕКИ, КОЙТО РАБОТИ В КАРГОПЛАНЕТ, “КАЧЕСТВО” Е: 
· внимателно отношение към всеки един от нашите клиенти 
· пълно и точно опознаване и спазване на изискванията на клиентите 
· отлично партниране с подизпълнителите за транспортни услуги 
· познаване и прилагане на валидните за работата ни нормативни изисквания 
· точно спазване на правилата за добри практики и писаните инструкции 
· постоянно задължение за обучение и развитие на квалификацията 
· организирана и ефикасна работа срещу причините за несъответствия
· непрестанно подобряване на организацията на работа и изпълнението 
· отлични колегиални отношения, сътрудничество и взаимопомощ   

 ЗА ДА ПОСТИГАМЕ ТОВА КАЧЕСТВО НИЕ СИ ПОСТАВЯМЕ ЦЕЛИ И ЩЕ ПОЛЗВАМЕ ВСИЧКИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, СИЛИ И АМБИЦИИ ЗА: 
· правилно прилагане на изискванията на системата ни по качеството
· добри резултати в работата по постигане на целите ни по качеството 
· поддържане и развитие на ефективността на процесите на системата 
· анализи на работата и резултатите, за да предлагаме подобрения 
· опознаване и оценяване на удовлетвореността на нашите клиенти 

КАТО УПРАВИТЕЛ НА КАРГО ПЛАНЕТ, ДЕКЛАРИРАМ 
1) Ще изисквам да се постигат клиентските, нормативни и законови изисквания
2) Да осигурявам със средствата на управлението провеждането на тази политика и постигането на свързаните с нея цели по качеството на КаргоПланет 
3) Да осигурявам ресурсите, необходими за поддържане и развитие на системата за управление на качеството и за постигане на съответствие на услугите 
4) Да се ангажирам лично с прегледи на системата и решения за подобряването й   

Станислав Димитров, управител на КаргоПланет ООД
Януари 2009 г. гр. София 

« Обратно

X

Вход

X

Вход

X

Вход