Cargoplanet Warehouse

Нашият нов застрахователен партньор

11/06/2009

Застраховка на товари по време на превоз – „Карго”      

Рискове       
Вашата стоката, пътуваща на Ваш риск и отговорност, e изложена на влиянието на различни обективни и субективни фактори по време на транспорт, които могат да станат причина за загуба или повреда на товарите.   

Отговорността, която носи вашият спедитор в зависимост от вида транспорт е ограничена съгласно международното и българско право.     

Вие като предвидлив и отговорен търговец желаете да застраховате своите товари – трябва само да ни информирате!     

Запитване относно „Карго” застраховка може да бъде отправено директно от клиента – вносител или износител на стоки, дистрибутора, спедитора, от агента или брокера.   

При желание от Ваша страна, ние – Карго Планет ООД, сме готови от Ваше име, да застраховаме товарите Ви по време на път при преференциални условия при Булстрад”–реномирано застрахователно дружество с традиции. 


„Карго”  застраховка 
Предмет/обект на застраховката са товарите, превозвани по вода, суша и въздух и комбинациите между тях и свързаните с тях материални интереси в случай на събитие, причинило загубата им.   

Сключвайки „Карго” застраховка
тежестта на риска от загуба на товара от износителя или вносителя на стоки се прехвърля върху застрахователя.   

Отговорността на застрахователя
може да се разпростира върху: стойността на предмета; транспортните разноски – навлото; застрахователните разноски (премии); очакваната печалба; мито и т.н. в зависимост от сделката и уговорката със застраховащия.   

получавате защита на Вашите интереси при: 
    внос / износ на товари; 
    панаирни / изложбени експонати; 
    снимачна / звукозаписна техника 
    по време на превоза им от един пункт до друг срещу: 
            пожар, експлозия, природни бедствия; 
            инцидент с превозно средство; 
            общоаварийни разходи; 
            липса, кражба или недоставяне;
            повреда и всички други рискове, съгласно избраните от Вас клаузи.

« Обратно

X

Вход

X

Вход

X

Вход