Cargoplanet Warehouse

България ↔ Германия = транспорт с CargoPlanet - част III

31/10/2019

И дойде време за третата /последна/ част посветена на държавата, където има над 300 вида хляб. Да, това е Германия. Интересното е, че в град Улм дори има изграден музей на хлебната култура.

Германската провинция Бавария е с най-силна икономика спрямо останалите области. Тя произвежда една пета от БВП на страната. И въпреки всичко, което се изписа, за икономиката на Германия и нейния спад, можем да кажем търговските отношения с България са по-добри от всякога.

През последните две години България изнася повече стоки, отколкото внася от Германия. Обръщането на тенденцията идва в резултат на германските инвестиции, които са основно в производството. От своя страна произведените стоки се транспортират обратно в Германия. България е в топ 20 на най-важните търговски партньори на Германия в рамките на ЕС спрямо обема на двустранната търговия. Положителен растеж на стоки от нашата страна има най-вече в секторите: машиностроене, електроника, химическата и фармацевтична индустрия.

В първата част от статиите ни за Германия споменахме, че страната през 2017 година е внесла най-много орехи – 35 хиляди тона. Сега може да ви изненадаме, но тя е и най-големият вносител на мед -  през 2018 г. са внесени 60 000 тона мед от държави извън ЕС. България пък е на 6-то място в Европа по износ на мед с над 103 хил. кг. за 2018 г.

Пчелният мед е един от земеделските продукти с подчертано експортна ориентация.

При износа на пчелен мед се изисква следната документация:

  • Сертификат за произход, който се заверява от Българската търговско-промишлена палата в един оригинал и копия при поискване.
  • Фактура от производителя на стоката, съдържаща пълна информация за произхода на меда.
  • Удостоверение, че медът е произведен според регламентите на HACCP (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки). 

Следва месец на Полша. 

« Обратно

X

Вход

X

Вход

X

Вход