България - Великобритания - част III

27/02/2019

Последната част за Великобритания ще посветим основно на търговските взаимоотношения и на това как Брексит ще се отрази върху българските компании.

Според проектобюджета, който ще бъде гласуван през първото тримесечие на настоящата година, фискалната политика на Великобритания ще бъде по-малко рестриктивна през 2019 г. Целта й ще бъде да стимулира страната да продължи лесно да финансира големия си дефицит по текущата сметка чрез инвестиционни потоци.

Към момента търговските взаимоотношения с България са стабилни.

През изминалата 2018 г. износът на България към Великобритания възлиза на 1135,5 млн. лв., което е ръст от 6,90% спрямо 2017 г.

Страната ни изнася повече за Кралството, отколкото внася, както през 2017, така и през 2018 г.

Положителният търговски баланс възлиза на 338 млн. лв. през 2018 г.

Търговският баланс нараства с 22% спрямо предходната година. (използван източник: http://econ.bg)

От друга страна, транспортният сектор се характеризира с нарастващи рискове за последната година. Пряко зависим от икономическата активност, вероятно през 2019 г. той ще отбележи по-високи нива на риск заради ситуацията, а и вероятно заради пакета на ЕС. В дългосрочен план обаче се очаква всички видове транспорт да бъдат благоприятно повлияни от положителни тенденции, най-вече от зараждащата се средна класа в Китай и Индия и по-ниските разходи, в резултат на технологичния прогрес.

За изминалата 2018-та година, статистиката ни показва, че превозените пратки през мрежата на CargoPlanet с Великобритания са следните:

  • България – Великобритания → 106 транспорта
  • Великобритания – България → 98 транспорта.

А сега ще ви разкажем едно селище – две държави. Става въпрос за градчето Петиго с население от 600 жители, което е на самата граница между Република Ирландия и Северна Ирландия. Граничните проверки са останали в миналото, но Брексит може да промени това. Предложенията на различни британски политици за това как да се наблюдава движението на стоки със средства, различни от граничните проверки /например чрез използване на технически средства/ - удрят на камък поради факта, че те няма да проработят без сътрудничеството на вносителите и износителите. Онези, които не декларират надлежно стоките си, не могат да бъдат документирани.

Следва месец на България.

« Обратно

X

Вход

X

Вход

X

Вход