Team-Building

25/10/2018

През изминалия уикенд /20-21 октомври/ служителите на фирма Cargo Planet преминахме обучение на тема „Екипна ефективност“ под вещото ръководство на г-н Виктор Врански – управител на фирмата за бизнес тренинги и консултиране „Вижън Т“ ЕООД.

Научихме много нови неща, поговорихме си искрено и лично, разделихме се на различни екипи, играхме различни роли, обменихме опит и всеки си направи равносметка.

Сега ще ви разкажем повече за екипната ефективност и ще разкрием тайните рецепти на добрите практики.

Крайният резултат, който трябва да се получи, е да се научат хората да работят като едно цяло, независимо, че тези,  които съставят един екип често са с различни потребности, умения, навици, дисциплина…

И все пак добрите екипи не възникват от нищото. Преди всичко е важно хората в екипа да са подходящите. Те трябва освен да са компетентни относно екипната цел, така и да се допълват един друг в екипната работа.

Добрият екип трябва да има: ясно оформени цели, да използва оптимално наличните си ресурси, да се обръща внимание на емоционалните проблеми и нужди на членовете му и на междуличностните проблеми, да има споделено лидерство, да има правила.  

Ефикасното развитие на екипа зависи от способността на неговите членове да общуват открито и откровено помежду си. Изслушването и опитът за оказване на съдействие са от изключителна важност.

Отговорност на екипа е да се създаде атмосфера, в която всеки да може да изразява спокойно мнението си, без да се страхува от присмех или наказание.

Ние оставаме в очакване с времето да разберем дали успяваме адекватно да приложим в действие наученото… и завършваме със сентенцията на американски корпоративен лектор, хуморист и писател – Анди Андрюс:

„Понякога всичко, от което човек се нуждае, е нова гледна точка.“ ☺

« Обратно

X

Вход

X

Вход

X

Вход