Cargoplanet Warehouse

Транспорт на опасни товари - ADR

Спедиторите на CargoPlanet са запознати сс спецификите в областта на транспорта на опасни товари и разполагат с вътрешен консултант специалист, сертифициран от Министерство на транспорта.

Транспортирането на опасните товари обслужваме със стандартни бордови автомобили (13,60 м) , оборудвани според изисивакнията на ADR конвенция.

Превозваме товари със следните класове на опасност:

2 – газове;

3 – запалими;

4 – други запалими вещества;

5 – окисляващи вещества и органични пероксиди;

6 – отровни и заразни вещества;

8 – корозионни вещества;

9 – други опасни вещества.

 

Ние ще превозим Вашите товари – направете запитване или се обадете на нашите търговци.

X

Вход

X

Вход

X

Вход