Cargoplanet Warehouse

Транспорт на приоритетни пратки - гарантиран срок на доставка

Услугата ни “Транспорт на приоритетни пратки с гарантиран срок на доставка” е предазначена за всички доставки, които трябва да достигнат до крайната дестинация в желания от вас срок. CargoPlanet транспортира цели и частични товари с фиксирани срокове на доставка и ежедневна информация за местонахождението на пратката. Всички параметри по тази услуга се уговарят индивидуално с оглед особеностите и спешността на конкретния товар.

Ние ще превозим Вашите товари – направете запитване или се обадете на нашите търговци.

 

X

Вход

X

Вход

X

Вход